Categories
Uncategorized

DK

Mars og Merkur Danmark

Mars og Merkur, Danmark blev stiftet i 1975.

Mars og Merkurs formål er:

 • At være et sikkerhedspolitisk netværk af beslutningstagere, der arbejder for at sikre, at Danmark fortsat kan være et selvstændigt demokratisk land, hvor borgere, virksomheder og organisationer lever i fredelig sameksistens nationalt og internationalt. 
 • At arbejde for et effektivt, moderne dansk forsvar og beredskab med de nødvendige ressourcer og evner til at forsvare Danmark og danske interesser.

Til opfyldelse af formålet kan Mars og Merkur bl.a. tage initiativ til aktiviteter, herunder i samarbejde med andre, som direkte eller indirekte

 • understøtter Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik,
 • formidler og styrker kontakt og dialog mellem erhvervslivet og Forsvarets ledelse, styrelser, relevante organisationer og interessenter,
 • styrker forsvarsviljen i erhvervslivet.

Mars og Merkur er en privat forening uafhængig af partipolitik og organisationers interesser.

Medlemskab kan ikke søges, og man kan kun blive medlem på opfordring.

I Danmark har Mars og Merkur været igangsætter af flere større projekter og foreninger, herunder; officerers muligheder for civile jobs, officerers deltagelse i VL-grupper, Pindsvinebevægelsen og senere etableringerne af Folk og Sikkerhed, InterForce og Soldaterlegatet

Mars og Merkur ledes i det daglige af en bestyrelse bestående af:

 • CEO, kammerherre Torben von Lowzow, bestyrelsesleder
 • Bestyrelsesformand Peder Holk Nielsen, vicebestyrelsesleder
 • Administrerende direktør Thomas Hofman-Bang
 • Direktør Laila Reenberg
 • Direktør Mads Skovlund Pedersen, kasserer

Bestyrelsen er på generalforsamlingen 13. maj 2024 valgt af:

Repræsentantskabet:

 • Managing Partner Ulla Brockenhuus-Schack,
 • Konsul og bestyrelsesformand Peter Vinther Christensen
 • CEO Kim Fausing
 • CEO Mette Kyhne Frandsen
 • CEO Jes Munk Hansen
 • Professor dr. jur. Jesper Lau Hansen
 • Bestyrelsesformand Christian Herskind
 • Administrerende direktør Thomas Hofman-Bang
 • Bestyrelsesformand Peter Højland
 • Direktør Tonni Thorlaf Jensen
 • Bestyrelsesformand Torben von Lowzow
 • Administrerende direktør Brian Mikkelsen
 • Ordførende direktør Lars Stensgaard Mørch
 • Bestyrelsesformand Peder Holk Nielsen,
 • Partner, advokat Arne Molin Ottosen
 • Direktør Mads Skovlund Pedersen
 • Ordførende direktør Michael Rasmussen
 • Direktør Laila Reenberg
 • Administrerende direktør Anders Rex
 • Bestyrelsesformand Sten Scheibye
 • Administrerende direktør Jens Bjerg Sørensen, Leder af Repræsentantskabet
 • CEO Jais Valeur
 • CEO Jacob Aarup-Andersen