Categories
Uncategorized

DK

Mars og Merkur Danmark

Mars og Merkur, Danmark blev stiftet i 1975 og arbejder for at sikre kontakten mellem topledere i Danmarks erhvervsvirksomheder, Forsvarets ledelse og den offentlige sektor.
I den romerske mytologi var Mars guden for krig og Merkur guden for handel. Deraf foreningens navn.

Mars og Merkur har følgende formål:

 • at styrke kontakten og samarbejdet mellem det danske forsvar, erhvervslivet og den offentlige sektor
 • at virke for Forsvarets, erhvervslivets og den offentlige sektors kendskab til og forståelse af hinandens udfordringer
 • at støtte forsvarsviljen
 • at samarbejde med lignende kredse i andre lande for at udveksle erfaring og gensidig støtte

Mars og Merkur er upolitisk.

Medlemskab kan ikke søges, og man kan kun blive medlem på opfordring.

Mars og Merkur ledes i det daglige af en bestyrelse bestående af:

 • CEO, kammerherre Torben von Lowzow, bestyrelsesleder
 • Bestyrelsesformand Peder Holk Nielsen, vicebestyrelsesleder
 • Administrerende direktør Thomas Hofman-Bang
 • Direktør Laila Reenberg
 • Direktør Mads Skovlund Pedersen, kasserer

Bestyrelsen er på generalforsamlingen 13. maj 2024 valgt af:

Repræsentantskabet:

 • Managing Partner Ulla Brockenhuus-Schack,
 • Konsul og bestyrelsesformand Peter Vinther Christensen
 • CEO Kim Fausing
 • CEO Mette Kyhne Frandsen
 • CEO Jes Munk Hansen
 • Professor dr. jur. Jesper Lau Hansen
 • Bestyrelsesformand Christian Herskind
 • Administrerende direktør Thomas Hofman-Bang
 • Bestyrelsesformand Peter Højland
 • Direktør Tonni Thorlaf Jensen
 • Bestyrelsesformand Torben von Lowzow
 • Administrerende direktør Brian Mikkelsen
 • Ordførende direktør Lars Stensgaard Mørch
 • Bestyrelsesformand Peder Holk Nielsen,
 • Partner, advokat Arne Molin Ottosen
 • Direktør Mads Skovlund Pedersen
 • Ordførende direktør Michael Rasmussen
 • Direktør Laila Reenberg
 • Administrerende direktør Anders Rex
 • Bestyrelsesformand Sten Scheibye
 • Administrerende direktør Jens Bjerg Sørensen, Leder af Repræsentantskabet
 • CEO Jais Valeur
 • CEO Jacob Aarup-Andersen