Mars og Merkur, Danmark blev stiftet i 1975 og arbejder for at sikre kontakten mellem topledere i Danmarks erhvervsvirksomheder, forsvarets ledelse og den offentlige sektor.

I den romerske mytologi var Mars guden for krig og Merkur guden for handel. Deraf foreningens navn.

Mars og Merkur har følgende formål:

    • at styrke kontakten og samarbejdet mellem det danske forsvar, erhvervslivet og den offentlige sektor
    • at virke for Forsvarets, erhvervslivets og den offentlige sektors kendskab til og forståelse af hinandens udfordringer
    • at støtte forsvarsviljen
    • at samarbejde med lignende kredse i andre lande for at udveksle erfaring og gensidig støtte

Mars og Merkur er upolitisk.

Medlemskab kan ikke søges, og man kan kun blive medlem på opfordring.

Mars og Merkur ledes i det daglige af et forretningsudvalg bestående af:

Direktør, hofjægermester Torben von Lowzow – Præsident
Administrerende direktør Peder Holk Nielsen – Vicepræsident
Bankdirektør, konsul Peter Vinther Christensen – Skatmester
Forsvarschef, general Bjørn Bisserup 
Viceforsvarschef, generalløjtnant Max A.L.T. Nielsen

Forretningsudvalget er valgt af:

Præsidiet maj 2019
Forsvarschef, general Bjørn Ingemann Bisserup
Bankdirektør og konsul Peter Vinther Christensen - Skatmester
Generalmajor Jens H Garly
Adm. direktør brigadegeneral Christian Herskind
Bestyrelsesformand Peter Højland - Formand
Administrerende direktør Mads Lebech
Bestyrelsesformand Jesper T. Lok
Direktør, hofjægermester Torben von Lowzow - Præsident
Administrerende direktør Kristian May - Næstformand for præsidiet
Viceforsvarschef, generalløjtnant Max A.L.T. Nielsen
Administrerende direktør Peder Holk Nielsen - Vicepræsident
Generalmajor Kenneth Pedersen
Administrerende direktør Torben Møger Pedersen
Generalmajor Anders Rex
Generalmajor Peter Boysen
Kontreadmiral Torben Mikkelsen
Kontreadmiral Henrik Ryberg
Managing Partner Ulla Brockenhuus-Schack
Direktør, bestyrelsesformand Sten Scheibye
Professor, dr. jur. Jesper Lau Hansen
CEO Niels Smedegaard


Privatlivspolitik